nl | en | fr | de
Organisation Chart

Structuur van de KBWB:

We maken een onderscheid tussen de federatie enerzijds, en de liga's anderzijds. De KBWB als overkoepelende nationale federatie werkt nauw samen met de regionale liga's (Vlaams, Franstalig of Duitstalig). Elke nationale liga vaardigt vertegenwoordigers af naar de nationale federatie. Daaruit worden de leden van de Raad van Bestuur gekozen, telkens drie voor elke liga.

 

 

Taakverdeling binnen de KBWB:

Binnen de KBWB zijn er naast de functionele taakverdelingen, ook verdelingen volgens worstelstijl (Grieks, Vrije Stijl, Grappling enz.). Daarnaast zijn er bijvoorbeeld nog de sportieve comités met trainers en technische verantwoordelijken, en de scheidsrechtercomités.

 

  
 
Copyright KBWB-LRBL-KBRV -  Terms Of Use  -  Privacy Statement  -  Login  Powered by