nl | en | fr | de
National Belgian wrestler's license

Voor elke sportbeoefening heb je een goede verzekering nodig, dus ook voor het worstelen. Dit wordt doorgaans geregeld door de club of door de liga (Vlaams, Franstalig of Duits) waar je club bij aangesloten is. Deze verzekering is altijd nodig, of je nu recreatief worstelt of competitief. Je krijgt deze verzekering door een verklaring van je dokter (op een speciaal doktersbriefje) in te dienen bij je club, en de verzekeringskost te betalen.

Daarenboven kan elke worstelaar ook een licentie (ook wel 'vergunning' genoemd) krijgen.
Deze is niet verplicht als je alleen maar worsteltrainingen volgt of alleen aan de competities meedoet die door je eigen club worden georganiseerd.
Wanneer wel? De licentie is wél noodzakelijk voor deelname aan de Belgische of Benelux-kampioenschappen, de Belgische competitie, of voor gewone clubtoernooien in het buitenland. Deze licentie is één jaar geldig. De KBWB erkent de geldigheid van deze licenties vanaf 1 maand ervoor en een maand erna, dat wil zeggen van 1 december van het jaar ervoor tot 31 januari van het jaar erna. 

Ook de Belgische officials (zoals scheidsrechters en officiële trainers) krijgen een licentie. Dit helpt hen bij de accreditatie op toernooien. De officiële trainerlicentie is ook vereist voor de trainers die op toernooien toegang willen krijgen tot het wedstrijdgebied, of die willen deelnemen aan de nationale trainersstages.

Als je aan internationale UWW-toernooien wil meedoen, heb je daarenboven een internationale UWW-licentie nodig. Zie info op de aparte pagina voor UWW-licenties.

  
 
Procedure

Verzekering
Licentie

 

Verzekering (voor clubs in Vlaanderen)

1/ vraag een blanco doktersbriefje aan je club, of download dit op deze link.

2/ ga naar de dokter met dit briefje en vraag om dit in te laten vullen. De gegevens moeten zichtbaar doorgedrukt zijn op alle kopies. Controleer dit en vraag de dokter indien nodig om een handtekening of stempel op elke pagina te zetten.

3/ voor minderjarige worstelaars jonger dan 18: de ouders moeten hun handtekening plaatsen rechts boven op het ingevulde doktersbriefje

4/ geef het ingevulde doktersbriefje af aan je clubverantwoordelijke, samen met de kostprijs voor de verzekering.

5/ als je ooit een sportongeval hebt, moet je dit zo snel mogelijk aangeven, liefst de dag zelf. Als je langer dan enkele dagen wacht, is het mogelijk dat je geen terugbetaling meer krijgt. Vul onmiddellijk het aangifteformulier in, dat je kan vinden op de site van de VVA.

* voor de verzekeringsprocedure in de andere landsgedeelten: ga naar de Franstalige resp. de Duitstalige versie van deze site.

 

  
 
Copyright KBWB-LRBL-KBRV -  Terms Of Use  -  Privacy Statement  -  Login  Powered by