nl | en | fr | de
Olympic wrestling

Olympisch worstelen is een krachtsport waarbij niet geslagen of geschopt mag worden.

Er bestaan in het worstelen drie stijlen, de Grieks-Romeinse stijl, de vrije stijl en damesworstelen. Bij de Grieks-Romeinse stijl mag alleen het bovenlichaam bewerkt worden, d.w.z. de armen, de romp en het hoofd. Bij de vrije stijl mogen ook de benen gebruikt worden. Damesworstelen is grotendeels hetzelfde als vrije stijl. In tegenstelling tot vele andere gevechtssporten, zijn bij het olympisch worstelen technieken die pijn of kwetsuren teweegbrengen ten strengste verboden.

Vaak is er een begripsverwarring tussen (Olympisch) worstelen en catch  of Amerikaans "pro wrestling" (wat vaak ten onrechte wordt vertaald als professioneel worstelen. Catch is een komediespel, dat je kunt vergelijken met een toneelstuk, waarbij elk onderdeel zorgvuldig wordt ingestudeerd. Worstelen daarentegen is een kwestie van goed nadenken, snel reageren en een flinke dosis techniek.

Er wordt individueel geworsteld, man tegen man, vrouw tegen vrouw. Maar bij competities is er vaak ook een rangschikking per beste ploeg of land. Deze is dan afhankelijk van de behaalde uitslagen van elke individuele worstelaar.

 

Een worstelaar wordt ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie:

 • Jeugd (6-13 jaar)
 • Scholieren (14-15 jaar)
 • Kadetten (16-17 jaar)
 • Junioren (18-20 jaar)
 • Senioren (vanaf 20 jaar)
 • Veteranen (vanaf 35 jaar)

 

Naast de leeftijdscategorieën zijn er ook gewichtsklassen. Om die reden vindt er vóór elk toernooi een officiële weging plaats om te kunnen bepalen in welke reeks elke worstelaar moet worstelen. In de illustratie zie je de huidige gewichtsklassen per leeftijdscategorie volgens het FILA-reglement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijdsduur van een wedstrijd is als volgt verdeeld: 3 periodes van elk 2 minuten, met een rustpauze van 30 seconden tussen de periodes. Bij de jeugd wordt de periodeduur soms ingekort tot 1.5 minuut.

Hoe kan je een worstelwedstrijd winnen?

Voor elke greep krijgt men een aantal punten (1,2,3 of 5 punten). Winnen kan dus op de volgende manieren:

 • Door te vloeren ("touché"): de beide schouders van de tegenstrever zijn dan tegen de mat gedrukt
 • Door technisch overwicht (6 punten of meer verschil tussen beide tegenstanders, of het uitvoeren van een vijfpuntsgreep of 2 driepuntsgrepen in één periode)
 • Door punten (als de reglementaire tijd verstreken is, tellen de punten)
 • Door uitsluiten of opgave van de tegenstrever

Aan de winnende en verliezende worstelaar worden respectievelijk de volgende wedstrijdpunten toegekend:

 • 5 : 0 bij touché
 • 5 : 0 bij overwinning door opgave tegenstander wegens blessure
 • 5 : 0 in geval van diskwalificatie bij overtreding van de reglementen
 • 4 : 0 bij overwinning met technisch overwicht (6 punten verschil tijdens twee perioden) en de verliezer heeft geen punt gescoord
 • 4 : 1 bij overwinning met technisch overwicht (6 punten verschil tijdens twee perioden), maar verliezer heeft ten minste 1 technisch punt gescoord
 • 3 : 0 bij puntenoverwinning in twee van de drie perioden zonder technisch punt voor de verliezer
 • 3 : 1 bij puntenoverwinning in twee van de drie perioden, maar verliezer heeft ten minste 1 technisch punt
 • 0 : 0 indien beide worstelaars zijn gediskwalificeerd wegens overtreding van de reglementen.
 •  

  Training

  De worsteltraining bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 • Opwarming/conditie: gymnastische oefeningen
 • Technische training: grepen aanleren en herhalen
 • Matchtraining: wedstrijden onder elkaar, aangevuld met tactische en technische wenken.
 • Soms worden ook alternatieve trainingen gehouden, waaronder krachttraining (vanaf 16 jaar). Voor de jeugd worden er ook speciale trainingen en toernooien in spelvorm gehouden (onder de naam 'stoeien').

   

 

  
 
Copyright KBWB-LRBL-KBRV -  Terms Of Use  -  Privacy Statement  -  Login  Powered by